top of page
Skenování mozku

NADACE
PROFESORA RÖSCHE

Nadace byla založena v roce 1999 pro vzdělávání a školení zdravotnických odborníků v diagnostických a terapeutických miniinvazivních lékařských postupech

ÚČEL NADACE

ÚČEL
NADACE

FORMY
NADACE

ROZVOJ

Miniinvazivních diagnostických a terapeutických metod ve všech oborech medicíny.

PUBLIKACE

Odborné publikace a podpůrné materiály k rozvoji vzdělávání.

KVALIFIKACE

zvyšování informovanosti a kvalifikace lékařů a odborných pracovníků ve zdravotnictví.

VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora dalšího vzdělávání lékařů ve specializovaných oborech.

SEMINÁŘE A KONGRESY

Účast lékařů na odborných a vzdělávacích seminářích, kongresech a výstavách.

NAŠE VIZE

NADACE PROF. RÖSCHE

Nadace Prof. Rösche byla založena v roce 1999 pro vzdělávání a školení zdravotnických odborníků v diagnostických a terapeutických miniinvazivních lékařských postupech.
Je aktivní pouze v lékařské oblasti pro pořádání workshopů a místních kongresů na témata miniinvazivní zdravotní péče.
Nadace Prof. Rösche není veřejně aktivní a plně se soustředí na své poslání v lékařském vzdělávání.

AKTUALITY

44. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES

PTA KURZ

Nedávno uskutečněný PTA kurz, který se tradičně odehrál v areálu IKEM ve dnech 22.-23.11.2022 byl již 32. ročníkem. Navštívila ho více než 150 lékařů, sester a radiologických asistentů z RDG pracovišť napříč ČR.

Již nyní se začínáme připravovat na PTA kurz 2023.

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Mezitím nás čeká řada dalších aktivit, jako například aktivní účasti našich předních odborníků na zahraničních vzdělávacích akcích.

Myslíme také na mladé a začínající lékaře a další personál nutný pro chod a rozvoj miniinvazivních terapeutických oborů.

Termín: 8.10.2023 - 10.10.2023

Místo konání: Praha
Více informací: www.kongrescrs.cz

AKTUALITY
Lékař pomocí digitálního tablet
SPRÁVNÍ RADA

SPRÁVNÍ
RADA

MUDr.
THEODOR ADLA

VÝKONNÝ PŘEDSEDA

Prof. MUDr.
MILOSLAV ROČEK, CSc.

ČLEN

Prof. MUDr.
MARTIN KÖCHER, Ph.D.

ČLEN

KONTAKT
bottom of page